Rada Powierników

Rada Powierników to obdarzeni zaufaniem członkowie Konferencji Służby Krajowej.

W jej skład wchodzą:

  • 14 powierników alkoholików (kl. B)
  • 5 powierników niealkoholików (kl. A)
  • 2 delegatów narodowych

Powiernicy są planistami głównych działań Wspólnoty AA w Polsce, na nich spoczywa największa odpowiedzialność za sprawy Wspólnoty AA, finanse AA oraz za zarządzanie tymi obszarami.

Powinni zawsze dysponować wsparciem komisji KSK, Biura Służby Krajowej i innych służb AA.

Główną zasadą służby powierników jest inspirowanie wszystkich służb we Wspólnocie do niesienia posłania i dbanie o duchowe wartości wynikające z Dwunastu Tradycji AA.

Dla rozwiązania określonych zadań powoływane są zespoły powiernicze, ich ilość i nazwy mogą ulegać zmianie, jednak obejmują one następujące obszary: literatura, informacja publiczna, niesienie posłania AA do ZK i AŚ, finanse i audyt, sprawy międzynarodowe, infrastruktura IT, Poradnik i Pytania, dostępność i wydarzenia ogólnopolskie.

Zespoły powiernicze