Anonimowość w AA

Jest duchowym fundamentem Wspólnoty i zapewnia jej uczestnikom prywatność w procesie zdrowienia. Wiemy z doświadczenia, że wiele osób mających problem z alkoholem może mieć wewnętrzny opór przed zwróceniem się do AA o pomoc, obawiając się, że mogą stać się obiektem publicznych rozmów. Nowo przystępujący do Wspólnoty powinni mieć zapewnienie, że ich tożsamość nie zostanie ujawniona żadnej osobie nienależącej do Wspólnoty. 

Anonimowość zapewnia wszystkim członkom ochronę przed identyfikacją ich jako alkoholików.

Osobista anonimowość ma duże znaczenie duchowe – powstrzymuje skłonność do pogoni za publicznym uznaniem, prestiżem, osobistą władzą lub zyskiem, co często przynosi kłopoty i trudności. Nasza skuteczność w pracy z alkoholikami może być wówczas w znacznym stopniu osłabiona. 

Z tego powodu, gdy wypowiadamy się dla mediów, używamy tylko swojego imienia, bez ujawniania nazwiska i wizerunku. 

Korzystając z mediów społecznościowych i innych platform internetowych uczestnicy AA ponoszą odpowiedzialność za anonimowość własną i innych. Musimy jednak pamiętać, że kiedy narażamy naszą anonimowość na forach internetowych, możemy nieumyślnie naruszyć anonimowość innych osób. Ochrona anonimowości jest jedną z głównych zasad AA.