Masz problem z alkoholem?

Jest rozwiązanie. Możemy Ci pomóc.

Znajdź mityng Anonimowych Alkoholików


Potrzebuję pomocy

Mam problem z alkoholem

Wielu z nas kiedyś uważało, że alkohol czyni życie znośnym. Nawet nie śniliśmy o życiu bez picia. Dziś, dzięki Wspólnocie AA i programowi Dwunastu Kroków, nasze życie nabrało nowego wymiaru.

Więcej

Informacje dla profesjonalistów

Doświadczenie Wspólnoty pokazuje, że najlepszą metodą mówienia o Wspólnocie AA jest poproszenie o pomoc naszych Przyjaciół niealkoholików, którzy mogą i chcą mówić o Wspólnocie AA

Więcej

Informacje dla rodzin i przyjaciół

Wspólnota AA udziela pomocy alkoholikowi, dla którego picie alkoholu stało się problematyczne.

Więcej

Codzienne
refleksje

OSTATNIA OBIETNICA

21 WRZEŚNIA

Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić.

ANONIMOWI ALKOHOLICY, STR. 72

W moim przypadku, ostatnia z Obietnic Programu, opisanych w Wielkiej Księdze, urzeczywistniła się już pierwszego dnia trzeźwości. Tamtego dnia Bóg sprawił, że nie sięgnąłem po alkohol - i miało to miejsce zawsze, gdy pozwalałem Mu działać w moim życiu. Bóg użycza mi siły, odwagi i przewodnictwa, których potrzebuję, aby odpowiedzialnie zmierzyć się z życiem - i dzięki temu mogę wychodzić ludziom naprzeciw i pomagać innym w zachowaniu trzeźwości i w rozwoju. Przejawia się On w moim wnętrzu, czyniąc mnie wyrazicielem Jego woli odnośnie do słów, myśli i uczynków. Wpływa On na moją duchowość, ale to ja realizuję ją na zewnątrz - nigdy bowiem nie robi On dla mnie tego, co sam mogę dla siebie zrobić. Muszę być gotów spełniać Jego zamysły, aby mógł z powodzeniem działać poprzez mnie.

Więcej informacji

Wspólnota AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest społecznością skupiającą mężczyzn i kobiety, którzy spotykają się na mityngach AA i dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z trzeźwego życia, bez alkoholu. Jest to zasadniczy i główny cel istnienia AA.

Więcej

Co to jest mityng?

Mityng grupy AA jest podstawową formą działalności AA. Jest to spotkanie alkoholików, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby zachować trzeźwość i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Więcej

Jak znaleźć sponsora?

Sponsora najlepiej jest znaleźć na mityngu AA. Chodź na mityngi różnych grup AA, słuchaj wypowiedzi innych, którzy trafili do Wspólnoty wcześniej. Obserwuj i naśladuj, ich doświadczenia dostarczą pewnych wskazówek

Więcej

Anonimowość w AA

Od początku swego istnienia AA gwarantowało osobistą anonimowość wszystkim, którzy uczęszczali na mityngi. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych poczynań. Każdy, kto zwróci się o pomoc do AA, może liczyć na ochronę swojej anonimowości.

Więcej

Przyjaciele o Wspólnocie

Przyjaciele Wspólnoty AA to osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają Wspólnocie. W imieniu AA podejmują działania w mediach. Tu możesz obejrzeć filmy o AA.

Więcej

12 Kroków

Dwanaście Kroków AA to zbiór duchowych zasad Programu Zdrowienia z alkoholizmu. W rezultacie stosowania tych zasad wielu alkoholików jest w stanie zapanować nad swoim pragnieniem picia, powrócić do zdrowia i rozwiązać wiele innych problemów życiowych.

Więcej