Co to jest mityng ?

Mityng Anonimowych Alkoholików to spotkanie uczestników Wspólnoty, na którym dzielimy się swoimi doświadczeniami i wiedzą dotyczącą zdrowienia z choroby alkoholowej. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób radzimy sobie w różnych życiowych sytuacjach, by zachować trzeźwość, nie sięgać po alkohol i prowadzić zdrowe, spokojne życie. 

Są dwa rodzaje mityngów: mityng zamknięty i mityng otwarty. 

Mityng zamknięty to spotkanie, w którym biorą udział tylko alkoholicy. 

Mityng otwarty to spotkanie, w którym biorą udział nie tylko alkoholicy, ale także osoby postronne np. członek rodziny, terapeuta, lekarz itp., czyli osoby, które osobiście czy zawodowo mają częsty kontakt z alkoholikiem, a poprzez swoją obecność na mityngu wyrażają swoją troskę i chęć pomocy. 

Na mityng otwarty może przyjść każdy, także i Ty w charakterze słuchacza.

Takie spotkanie trwa około godziny. Warto przyjść kilka minut wcześniej, można wówczas porozmawiać z innymi uczestnikami przy kawie czy herbacie. Można zadać pytania, a każdy chętnie udzieli odpowiedzi. Można także po prostu zająć miejsce i posłuchać wypowiedzi innych uczestników mityngu. 

Można spotkać się też z nazwami: mityng spikerski, mityng telefoniczny i mityng on-line. 

Mityng spikerski to spotkanie, na którym uczestnik Wspólnoty opowiada o swojej drodze do wyzdrowienia z alkoholizmu. 

Mityng telefoniczny to spotkanie, które odbywa się za pomocą telefonu, w trybie telekonferencji.  

Mityng on-line to interaktywne spotkanie, które odbywa się w czasie rzeczywistym na platformach umożliwiających komunikację dźwiękową lub opcjonalnie video.