Literatura

Zespół Powierniczy do spraw Literatury i Publikacji

Obejmuje wszystkie sprawy związane z wydawaniem literatury AA. Wskazani członkowie Zespołu, zajmującego się tym obszarem, wchodzą w skład zespołu redakcyjnego „Zdroju” oraz biuletynu „Skrytka 2/4/3”, dbając o przestrzeganie Tradycji AA w publikowanych tekstach. Wspólnie z Komisją Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej przygotowują projekty rekomendacji dotyczących wydawania nowych pozycji literatury.

Ułatwienia dostępu