Dla profesjonalistów

Wspólnota AA w Polsce w dużej mierze zawdzięcza swoje istnienie Przyjaciołom, którzy sami nie mając problemu z alkoholem, z oddaniem i poświęceniem współtworzyli pierwsze grupy AA. W naszej historii jest wielu szanowanych i oddanych Przyjaciół, którzy mówiąc o AA, często publicznie, pokazywali cierpiącym alkoholikom, że istnieją inni ludzie, którzy nie piją i zdrowieją z choroby.

Przyjaciele Wspólnoty AA

Wielu Przyjaciół Wspólnoty AA związanych jest zawodowo z leczeniem alkoholizmu lub styka się w swojej pracy z ludźmi uzależnionymi, nazywamy ich profesjonalistami. Mają oni o wiele większe możliwości przekazywania informacji o AA, niż sami alkoholicy. Dzięki takiemu wsparciu i pomocy możemy dotrzeć do alkoholików, którzy mogliby nigdy nie poznać naszego Programu Zdrowienia.
Ważnym sposobem informowania o skuteczności Programu 12 Kroków AA są spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych.

Spotkania z przedstawicielami

Podczas takiego spotkania ilustracją zmian zachodzących w osobie uzależnionej, jest wypowiedź członka Wspólnoty realizującego Program Zdrowienia, który opowiada:
1
Jak wyglądało jego życie, gdy pił.
2
Co się wydarzyło, gdy zetknął się ze Wspólnotą AA.
3
Jak wyglada jego życie obecnie.
Chętnie odpowiadamy na pytania z sali.

Proponujemy m.in:

Spotkania informacyjne

nieodpłatne spotkania informacyjne o Wspólnocie AA dla służb mundurowych, studentów medycyny, psychiatrii, resocjalizacji, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych lub innych zorganizowanych grup zawodowych. Kontakt do BSK

Materiały pomocnicze

literaturę, broszury i ulotki skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i do alkoholików. Sklep

Informacje o mityngach

informacje dotyczące mityngów stacjonarnych i online, na terenie kraju i za granicą spis mityngów

Zasady Wspólnoty AA

Jako członkowie Wspólnoty AA musimy przestrzegać pewnych, ważnych zasad. Oto one:
1
anonimowość, czyli nieujawnianie swojego wizerunku i danych osobowych poza Wspólnotą AA, a także przynależności innych osób do Wspólnoty,
2
niewiązanie imienia AA z innymi przedsięwzięciami o charakterze politycznym, wyznaniowym lub religijnym,
3
przyciąganie, a nie reklamowanie. Przychylny głos Przyjaciół AA jest ważnym sposobem informowania alkoholików o Wspólnocie. Mogą oni mówić o AA bez konieczności zachowania anonimowości.