Sprawy Międzynarodowe

Zespół Powierniczy do spraw Międzynarodowych i Niesienia Posłania Kraj-Krajowi

Działania Zespołu obejmują koordynację przygotowywania zaproszeń, programów i materiałów informacyjnych dla gości zagranicznych uczestniczących w ogólnokrajowych imprezach AA w Polsce oraz opiekę nad delegatami zagranicznymi podczas tych imprez. Udział delegatów narodowych w Europejskim i Światowym Mityngu Służb, mityngach, warsztatach i konferencjach w kraju i za granicą, a także synchronizację niesienia posłania do struktur AA w innych krajach przez intergrupy i regiony AA w Polsce.

Ułatwienia dostępu