Dostępność i Wydarzenia Ogólnopolskie

Zespół Powierniczy do spraw Dostępności AA i Organizacji Wydarzeń Ogólnopolskich

Swoim działaniem obejmuje ułatwienie dostępu do AA osobom, które z powodu niepełnosprawności, sytuacji życiowej bądź wykluczenia społecznego mają ten dostęp utrudniony lub uniemożliwiony, a także informowaniem i uwrażliwianiem członków Wspólnoty na potrzeby tych osób.

Ponadto zajmuje się przygotowywaniem we współpracy z Fundacją BSK:

  • Ogólnopolskich Zlotów Radości – Święto Zdroju
  • Ogólnopolskich warsztatów tematycznych
  • Koordynowaniem terminów ważnych wydarzeń we Wspólnocie

Ułatwienia dostępu