Informacja Publiczna

Zespół Powierniczy do spraw Informacji Publicznej i Współpracy z Przyjaciółmi AA (w tym z Al-Anon)

Zespół Powierniczy zajmuje się wypracowaniem sposobów realizacji Tradycji Piątej poprzez informowanie szerokich kręgów społeczeństwa o istnieniu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Nawiązuje współpracę z instytucjami i osobami, które zajmują się lub mają kontakt z osobami chorymi i mogą przekazać zainteresowanym, co Wspólnota może zrobić, by pomóc cierpiącemu alkoholikowi.

Współpracuje z profesjonalistami. Inspiruje członków AA na różnych poziomach struktury do efektywnego niesienia posłania AA.

Ułatwienia dostępu