Kontakt

Infolinia Anonimowych Alkoholików 801 033 242 (połączenia w godzinach 8:00 – 22:00 wyłącznie z polskich numerów, stawka za połączenie zależna od taryfy operatora.)

   

We kindly inform that you may find information about AA meetings daily, on working days, between 8am and 4pm at the following telephone number: +48 538 632 344

Информацию о собраниях АА можете получить по будням с 8 по 16 часов по следующему номеру телефона: +48 538 632 344

Інформацію про мітинги АА можете отримати у будні з 8 по 16 годину за наступним номером телефону: +48 538 632 344

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
00-677 Warszawa
ul. Piękna 31/37

tel. 22 828-04-94
e-mail: aa@aa.org.pl
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 18:00
czwartek, piątek 8:00 – 16:00
Adres do korespondencji
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 243

Adres redakcji biuletynu „Zdrój”
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
e-mail: zdroj@aa.org.pl
www.zdroj.aa.org.pl

Kontakt z Zespołem ds. g/Głuchych 
mail: glusi@aa.org.pl
tel./ sms 660 467 849

Konto do wpłat w ramach 7 Tradycji
Darowizny, wpłaty urodzinowe inne od uczestników AA, grup, intergrup i regionów:
Nr konta PLN: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.