Kontakt

We kindly inform that you may find information about AA meetings daily, on working days, between 8am and 4pm at the following telephone number: +48 538 632 344

Информацию о собраниях АА можете получить по будням с 8 по 16 часов по следующему номеру телефона: +48 538 632 344

Інформацію про мітинги АА можете отримати у будні з 8 по 16 годину за наступним номером телефону: +48 538 632 344

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
00-677 Warszawa
ul. Piękna 31/37

tel. 22 828-04-94
e-mail: aa@aa.org.pl

poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 18:00
czwartek, piątek 8:00 – 16:00

Adres do korespondencji
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 243

Adres redakcji biuletynu „Zdrój”
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
e-mail: zdroj@aa.org.pl
www.zdroj.aa.org.pl

Konto do wpłat w ramach 7 Tradycji
Darowizny, wpłaty urodzinowe inne od uczestników AA, grup, intergrup i regionów:
Nr konta PLN: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
Nr konta EUR: PL43 1090 2590 0000 0001 4680 8044
Nr konta GBP: PL80 1090 2590 0000 0001 4680 8057
Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.