Biuletyny

Wspólnota AA w Polsce tworzy i wydaje:

  1. Ogólnopolski Biuletyn „Zdrój” w cyklu dwumiesięcznym.
  2. Cztery biuletyny regionalne („Karlik”, „Mityng”, „Warta”, „WyspiAArze”).
  3. Biuletyn „Nadzieja” opisujący niesienie posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. 
  4. Biuletyn „Wieści z AA” przeznaczony dla profesjonalistów.
  5. Biuletyn Biura Służby Krajowej AA w Polsce „Skrytka 2/4/3”.

Archiwalny Biuletyn „Wisła” wydany po raz ostatni wiosną 2022r.