Historia AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 r. w Akron w USA. Dwaj „beznadziejni alkoholicy” – makler giełdowy Bill W. oraz lekarz – chirurg Bob S. odkryli, że rozmowa alkoholików, którzy chcą uwolnić się od picia alkoholu pozwala na zatrzymanie obsesji picia. Zaczęli szukać innych zainteresowanych tą ideą i tak powstały mityngi AA. Potem zauważyli, że dla utrzymania abstynencji konieczne jest dokonanie pewnej przemiany duchowej oraz stałe działanie w niesieniu pomocy innym cierpiącym. 

W 1939 r. wydali książkę pt. „Anonimowi Alkoholicy”, w której opisali swoje doświadczenia powracania do zdrowia w oparciu o Program Dwunastu Kroków. Wspólnota rozrastała się w szybkim tempie, a artykuł dziennikarza Jacka Alexandra w „Saturday Evening Post” w 1941 r. spowodował wielki rozgłos w całych Stanach Zjednoczonych. 

W 1946 r. pojawiła się potrzeba ustalenia zasad współdziałania dużej liczby grup i tak powstało Dwanaście Tradycji, zaakceptowane przez Pierwszą Konferencję Służb Ogólnych w Cleveland w 1951 r. Relacje wewnątrz tworzącej się struktury służb reguluje opisane przez Billa W. Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych, opublikowane w 1962 r. W ten sposób utworzone zostały Trzy Legaty AA: Zdrowienie (12 Kroków), Jedność (12 Tradycji), Służba (12 Koncepcji)

W latach 40 – tych Anonimowi Alkoholicy trafili do Europy: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Finlandii i innych. 

W Polsce pierwsza grupa AA „Eleusis” powstała w 1974 r. w Poznaniu (istnieje do dzisiaj). 

Pierwsze wydanie książki Anonimowi Alkoholicy w języku polskim, zaaprobowane przez GSO (Biuro Służb Ogólnych w Nowym Jorku) miało miejsce 15 czerwca 1991 r. Aktualnie, od 2018 r., dysponujemy IV wydaniem.

Szacuje się, że na świecie działa około 120 000, w Polsce 2800, grup AA.