Finanse i Audyt

Zespół Powierniczy do spraw Finansów, Audytu i Inwentury

Działaniami Zespołu objęta jest analiza wydatków Fundacji BSK, opiniowanie sprawozdań finansowych, opracowywanie planów zwiększenia przychodów i obniżenia wydatków Fundacji, a także przeprowadzanie audytu w Fundacji BSK.

Ponadto Zespół stale troszczy się o podtrzymywanie jedności w obrębie Rady Powierników, organizuje regularne spotkania robocze mające na celu doskonalenie pracy Rady, z uwzględnieniem słabych i mocnych stron. Zajmuje się również formułowaniem wniosków i wdrażaniem ich do dalszych działań, monitorowaniem realizacji zamierzeń ujętych w planach.

Ułatwienia dostępu