Infrastruktura IT

Zespół Powierniczy do spraw Mediów Elektronicznych i Infrastruktury IT

Obejmuje swoimi działaniami prace nad rozwojem mediów elektronicznych oraz unowocześnieniem infrastruktury IT, wdrażaniem nowych technologii wspomagających niesienie posłania AA, a także projektowanie i obsługę strony internetowej Wspólnoty oraz informatorów i komunikatorów wewnętrznych.

Ułatwienia dostępu