Niesienie posłania AA do ZK i AŚ

Zespół Powierniczy do spraw Niesienia Posłania AA do Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych i Zakładów Poprawczych oraz Współpracy z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi

Obejmuje swoim działaniem organizację spotkań informacyjnych i warsztatów dla służb penitencjarnych, przy ścisłej współpracy ze Służbą Więzienną, a także koordynuje działania w zakresie niesienia posłania AA do ZK, AŚ i ZP oraz współpracy z MOW na poziomie ogólnopolskim. Współpracuje także z biuletynem „Nadzieja”, opisującym doświadczenia osób przebywających za murami.

Ułatwienia dostępu