Warmińsko-Mazurski 008

Region Warmińsko-Mazurski to umowny element struktury AA w Polsce. Jest dobrowolnym zrzeszeniem Intergrup. Obszar terytorialny regionu nie pokrywa się z obszarem administracyjnym Państwa.

Intergrupy Regionu Warmińsko-Mazurskiego: Warmińsko-Mazurska , Fara Ciechanów, Jaskółka.

Ilość grup w Regionie Warmińsko-Mazurskim: 61.

Alfabetyczny spis miejscowości Regionu Warmińsko-Mazurskiego, w których odbywają się spotkania AA:

Barciany, Ciechanów, Czernice Borowe, Działdowo, Gietrzwałd, Giżycko, Glinojeck, Iława,  Kętrzyn, Korsze, Lekowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubowidz,  Mława, Mrągowo,   Mszanowo, Nowe Miasto, Nidzica ,Olsztyn, Opinogóra, Ostróda, Przasnysz, Płoniawy Bramura , Sorkwity, Sońsk,  Szczytno, Strzegowo ,Ruciane Nida ,Węgorzewo, Wielbark, Żmijewo Kościelne.

   ROCZNY PLAN SŁUŻB REGIONU

„Warmińsko-Mazurskiego”. Działania na 2024 rok.

 1. Przynależność.
  8 Region AA „Warmińsko-Mazurski” należy do struktur AA w Polsce i Biura Służb Krajowych, dzięki czemu należy do Światowej Wspólnoty AA.
 1. Zasady działania i zwyczaje Regionu W-M.
  Działa w oparciu o „Poradnik dla Służb AA uzupełniony o Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych spisany przez Billa W”., Preambule AA i 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA. Przestrzega zasad. Przypomina o Koncepcjach poprzez ich odczytywanie na spotkaniach, pracuje w oparciu przyjęty żelazny scenariusz Regionu W-M, na koniec roku przeprowadzi inwenturę zakończoną uchwaleniem „Planu Działania” na 2024 rok. Koncentrować się na współpracy z zakładami penitencjarnymi, schroniskami i noclegowniami oraz mityngami informacyjnymi.
 1. Główny cel Regionu W-M.
  Podstawowym celem Regionu jest realizacja V Tradycji AA „nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi”. Co chcemy realizować poprzez :
 1. Współdziałanie:
  Uczestnictwo w mityngach AA i spotkaniach Regionu oraz Intergrup przynależnych do regionu,
 1. Czynne wspieranie grup AA :
  Wspieranie duchowe jak i osobistą obecnością, literaturą Grup AA i Intergrup.
 1. Region W-M będzie się spotykał w dniach:
 2. 10 marca 2024 r., 09 czerwca 2024 r., 08 września 2024* r.( Wyborcze Zgromadzenie Regionu), 08 grudnia 2024** r.(inwentura Regionu W-M, plan działania na 2025 rok, sprawozdanie finansowe za 2024 r., zatwierdzenie planu finansowego na 2025 rok.)
 3. Czynny udział w mityngach rocznicowych Grup AA należących do Reg. W-M na 2024 r., (dane potwierdzone na stronie aa.24.pl). Udział w warsztatach służebnych Reg. W-M:

Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów. (1-2 osoby),Ogólnopolskie Warsztaty Łączników ds. AA w ZK i AŚ (1-2 osób); OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Łączników Internetowych (1-2 osoby), Zlot Radości Węgorzewo.

*08 września 2024r., XXVII Zgromadzenie 8 Regionu W-M organizowana przez Intergrupę Jaskółka,  koordynatorem w  organizacji spotkania jest rzecznik Intergrupy Jaskółka. 08 grudnia 2024 r., Spotkanie inwentury 8 Regionu W-M oraz zatwierdzenie planów na 2025 rok. odbędzie się w Węgorzewie ulica Zamkowa 16 w godzinach 11:00-16:00.

**Pracować wedle opracowanego żelaznego scenariusza Reg. W-M. Określić i poddać dyskusji „Plan działania na 2024 rok”, a następnie uchwalenie celem realizacji. Powołać dyżurnego, osoby która jest odpowiedzialna za porządek po spotkaniach Reg. W-M. Archiwum Sekretarza – Łącznika Internetowego regionu W-M

Łączność z innymi Regionami i przepływ informacji:

Region chce utrzymywać łączność z innymi regionami i dbać o przepływ informacji miedzy grupami. Osobiste spotkanie korespondencje e-mail i listowa (emisja zaproszeń grup na mityngi wyjazdowe),Emisje ogłoszeń ważniejszych wydarzeń typu warsztaty i zloty. Emituje sprawozdania w dwu kanałach wewnętrznym Fresh mail i zewnętrznym RSI dzięki nowym aplikacjom i stronom internetowym.

Rejestracja poprzez zapisanie się do newsletter regionu Warmińsko-Mazurskiego. Należy kliknąć poniższy link:

https://forms.freshmail.io/f/dhmvx1x1ry/287bs43izx/index.html?standalone

Źródło: rzecznik Region W-M.


Termin Spotkań Rady Regionu Warmińsko-Mazurskiego w 2024 r. (godz. 11:00 )

10 marca 2024 11:00-13:00 godz. ul. Barcza 12 , Olsztyn
09 czerwca 2024 11:00-13:00 godz.  ul. Barcza 12 , Olsztyn
08 września 2024 11:00-13:00 godz. ul. Barcza 12, Olsztyn
08 grudnia 2024 11:00-13:00 godz. ul. Barcza 12, Olsztyn

Adres: UL.BARCZA 12, OLSZTYN


Termin Spotkań Intergrupy Warmińsko-Mazurskiej w 2024 r.


Mityngi Intergrupy W-M odbędą się o godzinie 10:00  w ostatnia niedzielę miesiąca.

28.01
25.02
24.03
28.04
26.05
30.06
28.07
25.08
29.09
27.10
24.11
29.12

Miejsce spotkania: ul. Barcza 12, Olsztyn

email: warminsko-mazurski@aa.org.pl


Terminy spotkań Intergrupy „Fara” w 2024r.

Mityngi Intergrupy odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:30 w Ciechanowie na ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w sali ds. Rozwiązywania problemów uzależnień.

e-mail: fara008@aa.org.plTerminy spotkań Intergrupy „Jaskółka” w 2024 r.

Spotkania robocze Intergrupy „Jaskółka” odbywają się w pierwszą niedzielę co dwa miesiące o godz. 16-tej w sali Grupy AA „WRZOS” w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 16 /wejście od ul. Sienkiewicza/.

e-mail: jaskolka008@aa.org.pl


Mityngi rocznicowe Grup AA Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Kalendarium 2024 r.

Serdecznie zapraszamy na :

Grupa AA WRZOS Węgorzewo   
zaprasza na jubileusz 34-lecia AA w Węgorzewie.  
Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku.  
Miejscem spotkania będzie restauracja „WIARUS” ul. Bema 7  
w godzinach 19:00-22:00. Zapraszamy.

Źródło: służby regionu w tym mandatariusze poszczególnych grup AA.
Osoba odpowiedzialna: Łącznik Internetowy Regionu Warmińsko-Mazurskiego
aktualizowano:10.03.2024r .
Kamil email: warminsko-mazurski@aa.org.pl


Region AA Warmińsko-Mazurski

telefon:
e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl
strona www: aa.org.pl
adres: Olsztyn ul. Barcza 12
terminy spotkań: Godz 11:00, druga niedziela marca, czerwca, września i grudnia niedziela w miesiącu kończącym kwartał.
– 10 marca w Olsztynie ul. Barcza 12 godz.11:00
– 09 czerwca w Olsztynie ul. Barcza 12 godz. 11:00
– 08 września Zgromadzenie Regionu w Olsztynie ul. Barcza 12 godz.11:00
– 08 grudnia Inwentura Regionu w Olsztynie ul. Barcza 12 godz.11:00
miejsce spotkania rady regionu: Olsztyn 10-041 ul. Barcza 12 (wejście od siłowni).
obszar działania: Intergrupa Warmińsko-Mazurska, Intergrupa Fara Ciechanów, Intergrupa Jaskółka
istotne informacje: To miejsce w którym:
-spotykają się służby AA.
-spotykają się (sponsorzy) powiernicy AA.
-dostępna jest informacja o Tradycjach i Koncepcjach AA
-wymieniamy się informacjami z grup AA.

Rejestracja poprzez zapisanie się do newsletter regionu Warmińsko-Mazurskiego. Należy kliknąć poniższy link:

https://forms.freshmail.io/f/dhmvx1x1ry/287bs43izx/index.html?standalone

 

Inter grupa AA Warmińsko-Mazurska Olsztyn

data powstania:1992 rok
telefon:
e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl
strona www:aa.org.pl
adres: Olsztyn ul. Barcza 12
terminy spotkań:Mityngi Intergrupy W-M odbędą się o godzinie 10:00  w ostatnia niedzielę miesiąca.
miejsce spotkania Intergrupy:Olsztyn ul. Barcza 12
obszar działania:  Iława, Nidzica,  Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Lidzbark Warm, Wielbark.
istotne informacje:

 

Inter grupa AA Fara Ciechanów

data powstania:1996 rok
telefon:
e-mail: fara008@aa.org.pl
strona www:aa.org.pl
adres :Ciechanów na ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w sali ds. Rozwiązywania problemów uzależnień.:
terminy spotkań:Mityngi Intergrupy odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:30
miejsce spotkania intergrupy: Ciechanów na ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w sali ds. Rozwiązywania problemów uzależnień.
obszar działania: Ciechanów, Mława, Maków Mazowiecki, Przasnysz, Żmijewo Kościelne, Sońsk (Ośrodek Zdrowia), Czernice Borowe, Glinojeck, Lekowo , Szreńsk,  Opinogóra Górna, Lubowidz, Nowe Miasto
istotne informacje:

 

Inter grupa AA Jaskółka 

data powstania:1997 rok.
telefon:
e-mail: jaskolka008@aa.org.pl
strona www:
adres: Węgorzewo  przy ul. Zamkowej 16 /wejście od ul. Sienkiewicza/.
terminy spotkań:Spotkania robocze Intergrupy „Jaskółka” odbywają się w pierwszą niedzielę co dwa miesiące o godz. 16-tej 
miejsce spotkania intergrupy: sala Grupy AA „WRZOS” w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 16 /wejście od ul. Sienkiewicza/.
obszar działania: Węgorzewo, Giżycko, Korsze, Kętrzyn, Mrągowo
istotne informacje: