Warmińsko-Mazurski

Region Warmińsko-Mazurski to umowny element struktury AA w Polsce. Jest dobrowolnym zrzeszeniem Inter grup. Obszar terytorialny regionu nie pokrywa się z obszarem administracyjnym Państwa.

Inter grupy Regionu Warmińsko-Mazurskiego: Warmińsko-Mazurska Olsztyn, Fara Ciechanów, Jaskółka Kętrzyn

Ilość grup w Regionie Warmińsko-Mazurskim: 134

Alfabetyczny spis miejscowości Regionu Warmińsko-Mazurskiego, w których odbywają się spotkania AA:

Barciany, Biskupiec, Ciechanów, Czernice Borowe, Działdowo, Gietrzwałd, Giżycko, Glinojeck, Iława, Janowo, Kętrzyn, Korsze, Lekowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubowidz,  Miłomłyn, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Opinogóra,, Ostróda, Piecki, Pozezdrze, Przasnysz, Ryn, Sorkwity, Srokowo, Szczytno, Szreńsk, , Węgorzewo.

   ROCZNY PLAN SŁUŻB REGIONU

„Warmińsko-Mazurskiego”. Działania na 2023 rok.

 1. Przynależność.
  8 Region AA „Warmińsko-Mazurski” AA należy do struktur AA w Polsce i Biura Służb Krajowych, dzięki czemu należy do Światowej Wspólnoty AA.
 1. Zasady działania i zwyczaje Regionu W-M.
  Działa w oparciu o „Poradnik dla Służb AA uzupełniony o Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych spisany przez Billa W”., Preambule AA i 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA. Przestrzega zasad. Przypomina o Koncepcjach poprzez ich odczytywanie na spotkaniach, pracuje w oparciu przyjęty żelazny scenariusz Regionu W-M, na koniec roku przeprowadzi inwenturę zakończoną uchwaleniem „Planu Działania” na 2024 rok. Koncentrować się na współpracy z zakładami penitencjarnymi, schroniskami i noclegowniami oraz mityngami informacyjnymi.
 1. Główny cel Regionu W-M.
  Podstawowym celem Regionu jest realizacja V Tradycji AA „nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi”. Co chcemy realizować poprzez :
 1. Współdziałanie:
  Uczestnictwo w mitingach AA i spotkaniach Regionu oraz IG przynależnych do regionu,
 1. Czynne wspieranie grup AA :
  Wspieranie duchowe jak i osobistą obecnością, literaturą Grup AA i Inter grup.
 1. Region W-M będzie się spotykał w dniach:
 2. 12 marca 2023 r., 11 czerwca 2023** r., 10 września 2023 r., 10 grudnia 2023** r.(inwentura Regionu W-M, plan działania na 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 r., zatwierdzenie planu finansowego na 2024 rok.)
 3. Czynny udział w mityngach rocznicowych Grup AA należących do Reg. W-M na 2023 r., (dane potwierdzone na stronie aa.24.pl). Udział w warsztatach służebnych Reg. W-M:

Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów. (1-2 osoby),Ogólnopolskie Warsztaty Łączników ds. AA w ZK i AŚ (1-5 osób); OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Łączników Internetowych (1-2 osoby), Zlot Radości Węgorzewo.

Pracować wedle opracowanego żelaznego scenariusza Reg. W-M. Określić i poddać dyskusji „Plan działania na 2023 rok”, a następnie uchwalenie celem realizacji. Powołać dyżurnego, osoby która jest odpowiedzialna za porządek po spotkaniach Reg. W-M. Archiwum Sekretarza – Łącznika Internetowego regionu W-M

Łączność z innymi Regionami i przepływ informacji:

Region chce utrzymywać łączność z innymi regionami i dbać o przepływ informacji miedzy grupami. Osobiste spotkanie korespondencje e-mail i listowa (emisja zaproszeń grup na mitingi wyjazdowe),Emisje ogłoszeń ważniejszych wydarzeń typu warsztaty i zloty. Emituje sprawozdania w dwu kanałach wewnętrznym Fresh mail i zewnętrznym RSI dzięki nowym aplikacjom i stronom internetowym.

Źródło: rzecznik Region W-M.

10 września 2023r., XXVI Zgromadzenie 8 Regionu W-M organizowana przez IG Warmińsko-Mazurska,  koordynatorem w  organizacji spotkania jest rzecznik IG Warmińsko-Mazurskiej. 10 grudnia 2023 r., Spotkanie inwentury 8 Regionu W-M oraz zatwierdzenie planów na 2024 rok.


Termin Spotkań Rady Regionu Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r. (godz. 11 )

12 marca 2023 11-13 godz. ul. Barcza 12 , Olsztyn
11 czerwca 2023 11-13 godz.  ul. Barcza 12 , Olsztyn
10 września 2023 11-13 godz. Olsztyn
10 grudnia 2023 11-13 godz. ul. Barcza 12,Olsztyn

Adres: UL.BARCZA 12, OLSZTYN

email: warminsko-mazurski@aa.org.pl


Termin Spotkań Inter grupy Warmińsko-Mazurskiej w 2023 r.


mityngi Intergrupy odbędą się o godzinie 11:00  w dniach:

 • 29 styczeń 2023
 • 26 luty 2023
 • 26 marzec 2023
 • 30 kwiecień 2023
 • 28 maj 2023
 • 25 czerwiec 2023
 • 30 lipiec 2023
 • 27 sierpień 2023
 • 24 wrzesień 2023
 • 29 październik 2023
 • 26 listopad 2023
 • 17 grudzień 2023 – Inwentura IG W-M

Miejsce spotkania: ul. Barcza 12, Olsztyn

email: warminsko-mazurski@aa.org.pl


Terminy spotkań Inter grupy „Fara” w 2023r.

Mitingi Inter grupy odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godzinie 17:30 w Ciechanowie na ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w sali ds. Rozwiązywania problemów uzależnień.

e-mail: fara008@aa.org.plTerminy spotkań Inter grupy „Jaskółka” w 2023 r.

Spotkania robocze Inter grupy „Jaskółka” odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16-tej w sali Grupy AA „WRZOS” w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 16 /wejście od ul. Sienkiewicza/. Najbliższe spotkanie odbędzie się 05 listopada 2023 roku.

e-mail: jaskolka008@aa.org.pl


Mityngi rocznicowe Grup AA Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Kalendarium 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na :

Grupy AA „ISKRA” i „ARKA” Mrągowo
zapraszają na mityng otwarty z okazji XXX-lecia powstania grup
w dniu 16 września 2023 roku.
Mrągowskie Centrum Kultury
Program:
Godz. 19.30 – Spotkanie z przybyłymi gośćmi w Mrągowskim Centrum Kultury, ul. Warszawska 26.
Godz. 20.00 – Mityng nocny otwarty.(do ostatniej wypowiedzi)
Godz. 22.00 – Zabawa taneczna.
Bufet na miejscu.
Dla chętnych godz. 18.00 – Msza Święta w Kościele p.w. bł. Honorata Koźmińskiego w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

Serdecznie zapraszamy na uroczysty miting z okazji VI rocznicy powstania grupy BLASK w Lubowidzu.
Spotkanie odbędzie się 16 września 2023 roku. o godzinie 20:00
w budynku szkoły podstawowej. 
Dla zainteresowanych  
– 18:30 Masza Św. w kościele parafialnym p.w.Św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu 
– 22:00 Zabawa taneczna w szkole. 
– catering na miejscu. 
ZAPRASZAMY

Źródło: służby regionu w tym mandatariusze poszczególnych grup AA.
Osoba odpowiedzialna: Łącznik Internetowy Regionu Warmińsko-Mazurskiego
aktualizowano:13.09.2023r .
Kamil email: warminsko-mazurski@aa.org.pl


Region AA Warmińsko-Mazurski

telefon:
e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań: Godz 11, druga niedziela marca, czerwca, września i grudnia niedziela w miesiącu kończącym kwartał.
– 12 marca w Olsztynie ul.Barcza 12 godz.11:00
– 11 czerwca w Olsztynie ul.Barcza 12 godz. 11:00
– 10 września Zgromadzenie Regionu w Olsztynie ul.Barcza 12 godz.11:00
– 10 grudnia Inwentura Regionu w Olsztynie ul.Barcza 12 godz.11:00
miejsce spotkania rady regionu: Olsztyn 10-041 ul.Barcza 12 (wejście od siłowni).
obszar działania:
istotne informacje: To miejsce w którym:
-spotykają się służby AA.
-spotykają się (sponsorzy) powiernicy AA.
-dostępna jest informacja o Tradycjach i Koncepcjach AA
-wymieniamy się informacjami z grup AA.

Rejestracja poprzez zapisanie się do newsletter regionu Warmińsko-Mazurskiego. Należy kliknąć poniższy link:

https://forms.freshmail.io/f/dhmvx1x1ry/287bs43izx/index.html?standalone

 

Intergrupa AA Warmińsko-Mazurska Olsztyn

data powstania:
telefon:
e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań:
miejsce spotkania intergrupy:
obszar działania: Działdowo, Iława, Lubawa, Nidzica, Olsztyn, Kikity, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Lidzbark Warm.
istotne informacje:

 

Intergrupa AA Fara Ciechanów

data powstania:
telefon:
e-mail: fara008@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań:
miejsce spotkania intergrupy:
obszar działania: Ciechanów, Mława, Maków Mazowiecki, Przasnysz, Żmijewo Kościelne, Sońsk (Ośrodek Zdrowia), Czernice Borowe, Glinojeck, Lekowo , Szreńsk, , Opinogóra Górna, Lubowidz, Nowe Miasto
istotne informacje:

 

Intergrupa AA Jaskółka Kętrzyn

data powstania:
telefon:
e-mail: jaskolka008@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań:
miejsce spotkania intergrupy:
obszar działania: Węgorzewo, Giżycko, Korsze, Kętrzyn, Mrągowo
istotne informacje: