Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższe uprawnienia dla służb AA w Polsce powinny zawsze należeć do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.

Koncepcja I

Czym jest Konferencja Służby Krajowej AA?

Celem Konferencji Służby Krajowej jest niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Konferencja Służby Krajowej działa na rzecz Wspólnoty AA i służy jej, zajmuje się całokształtem spraw dotyczących Wspólnoty jako całości, jest opiekunem służb AA oraz strażnikiem Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji.

Dzięki niej Wspólnota AA w Polsce może wyrażać swoje poglądy na wszystkie istotne tematy dotyczące AA oraz w sprawie niebezpiecznych odstępstw od Dwunastu Tradycji AA.

Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności.

Bieżące sprawozdania Rady powierników : ZOBACZ