Wejdź na stronę 48 KSK AA

Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższa władza

służb światowych AA powinny zawsze należeć

do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.

Koncepcja I

Czym jest Konferencja Służby Krajowej AA?

Konferencja Służby Krajowej działa na rzecz Wspólnoty AA i służy jej, zajmuje się całokształtem spraw dotyczących wspólnoty jako całości, jest opiekunem służb AA oraz strażnikiem Dwunastu Kroków AA i Dwunastu Tradycji AA. Dzięki niej Wspólnota AA w Polsce może wyrażać swoje poglądy na wszystkie istotne tematy dotyczące AA oraz w sprawie niebezpiecznych odstępstw od Dwunastu Tradycji AA. Konferencja Służby Krajowej, będąc głosem sumie-nia Wspólnoty AA w Polsce, jest jedynym głosem AA jako całości w Polsce.

ZOBACZ STRONĘ POPRZEDNIEJ KONFERENCJI

47. KONFERENCJA SK AA,

Konstancin Jeziorna 2018r.

Bieżące sprawozdania Rady powierników : ZOBACZ