Białystok

Informacja dla osób poszukujących pomocy >>>

 

Region Białystok to umowny element struktury AA w Polsce. Jest dobrowolnym zrzeszeniem Intergrup.

Obszar terytorialny regionu nie pokrywa się z obszarem administracyjnym Państwa.

Intergrupy Regionu Białystok: Białostocka, Ełcka, Pojezierze, Wschód

Ilość grup w Regionie Białystok: 95

Alfabetyczny spis miejscowości Regionu Białystok w których odbywają się spotkania AA:

Augustów, Białystok Zaścianki, Suwałki, Białystok, Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Czerwony Bór, Dąbrowa Białostocka, Ełk, Filipów, Gołdap, Goniądz, Grajewo, Grądy Woniecko, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Kleosin k/Białegostoku, Knyszyn, Kolno, Korycin, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Narewka, Olecko, Pisz, Prostki, Rutka-Tartak, Sejny, Sokółka, Supraśl, Suwałki, Świętajno, Tykocin, Wasilków, Wydminy, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.


Mapa prezentuje poglądowo strukturę AA z uwzględnieniem podziału na 14 regionów. Podział regionalny nie jest tożsamy z podziałem geograficznym lub administracyjnym.

 


Historia Regionu AA Białystok

Po ponad rocznych rozmowach i działaniach, zapoczątkowanych w dniu 20 lipca 1996 roku na spotkaniu intergrupy „Białostocka” w Suchowoli, mandatariusze Grup z naszego terenu, na spotkaniu tej Intergrupy, 17 sierpnia 1996 roku podjęli decyzję o tworzeniu Regionu Białystok. Od tego dnia zaczęła się tworzyć historia naszego Regionu.

25 stycznia 1997 roku odbyła się pierwsza Konferencja Służb Regionu AA w Białymstoku. Rzecznikiem Rady Regionu został wybrany Jarek z grupy AA „Kresy” Białystok, który jednocześnie był powiernikiem z Regionu AA „Białystok”.

2 stycznia 1998 roku rozpoczął działalność Punkt Kontaktowy Regionu AA Białystok. Pierwszą siedzibą obecnego PIK-u była przybudówka Żłobka Miejskiego nr.4 przy ul. Broniewskiego 1A w Białymstoku.

1 marca 1998 roku rozpoczęły się dyżury przy telefonie (wtorki., czwartki., niedziele w godzinach od 17.00 do 22.00).

Od jesieni 2003 roku Regionalny Punkt Informacyjno Kontaktowy Regionu AA Białystok został przeniesiony na osiedle TBS Białystok, ulica Pietkiewicza 8B lokal 9, gdzie istnieje do dziś. Dyżury przy telefonie pełnione są we wtorki, czwartki i niedziele, w godzinach od 17.00 do 21.00.

PIK regionu AA Białystok

18 stycznia 1998 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Regionu „Białystok”, wówczas określane jeszcze konferencją. Aktualnie przyjętym nazewnictwem takich spotkań jest Zgromadzenie Służb Regionu. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami odbywają się one cyklicznie –  jedno Zgromadzenie Wyborcze Służb Regionu Białystok i dwa spotkanie Niewyborcze Służb Regionu AA Białystok, w roku.

W skład Regionu AA „Białystok” wchodzą następujące Intergrupy:

Intergrupa „Białostocka” – rok powstania 1994 (rzecznik Jarek Grupa „Kresy” Białystok)

Intergrupa „Pojezierze” – rok powstania 1994 (rzecznik Andrzej Grupa „Bratek” Suwałki)

Intergrupa „Ełcka” – rok powstania 1997 (rzecznik Wiesiek grupa Piątka” Ełk).

Intergrupa „Wschód” – rok powstania 2000 r (rzecznik Alina grupa „Wschód” Czarna Białostocka).

Pierwsze Grupy AA w regionie: „Bratek” Suwałki (1985), „Kresy” Białystok (1985), „Akron” Ełk (1985), „Maj” Augustów (1988), „Przebudzenie” Białystok (1988), „Pierwszy Krok” Choroszcz (1989), „Nadzieja” Bielsk Podlaski (1989), „Zorza” Łapy (1992), „Wschód” Czarna Białostocka (1992), „Promyk” Zakład Karny Białystok (1996 rok).

Pierwszy Regionalny Zlot Radości Regionu AA Białystok obył się w dniach od 17 do 19.05.2002 r., w Malinówce (10 km od Ełku). Kolejne odbywały się corocznie do okresu pandemicznego (2021-22). Po dwuletniej przerwie wciąż są organizowane. Pierwszym po wspomnianej przerwie był ten w Rajgrodzie, w dniach od 9 do 11.06.2023 r.

W 2003 roku w naszym regionie, w Białowieży, odbył się Zlot Radości Święto Zdroju.

—–

Region AA Białystok


Głos Regionu 2023

Służby Regionu AA Białystok niezmiennie dokładają starań, aby główny cel Wspólnoty AA zawarty w naszej 5-tej Tradycji był realizowany zgodnie z duchem i zasadami Wspólnoty. Po zawieszeniu Karty Konferencji Regionu Białystok, w służbie staramy się kierować zbiorem zalecanych zasad zawartym w Karcie Konferencji SK AA w Polsce i Koncepcjach AA.

Po okresie pandemicznym zaistniała potrzeba poszukiwań nowych służebnych w Grupach, Intergrupach i Regionie. Odbudowujemy nasze relacje ze służbą więzienną, która sama jest po okresie poważnych działań reorganizacyjnych w polskim więziennictwie.

Gro działań Regionu w zakresie Informacji Publicznej przejęły na siebie Intergrupy. Przy Intergrupach działają Stałe Zespoły ds. Informacji Publicznej, których przewodniczący są również reprezentantami na Zgromadzenia Regionu. Dwie Intergrupy działające na terenie tego samego miasta utworzyły jeden Zespół ds. IP, co już skutkuje nowymi możliwościami dotarcia do alkoholika, który wciąż cierpi i nie wie, że jest rozwiązanie jego problemu. Dotarliśmy z posłaniem na Oddział Zamknięty Psychiatrii Sądowej, do Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” oraz do ośrodków WORD.

Każdą Intergrupę na Zgromadzeniu reprezentuje pięć osób. Poza wspomnianym Przewodniczącym Zespołu ds. Informacji Publicznej są to jeszcze: Rzecznik – Zespół Organizacyjny, Skarbnik – Zespół Finansowy, Kolporter – Zespół Literatury. Piątym delegatem jest Łącznik ds. Internetu / Sekretarz. Skład Rady Regionu to 6 służebnych, których głównym zadaniem jest przygotowanie Zgromadzenia Regionalnego i koordynacja działań Intergrup.

Jako Region koordynujemy działania Intergrup związane z organizacją warsztatów Kroków, Tradycji, Koncepcji, Zlotu Radości w Regionie, na którym corocznie organizujemy spotkanie z profesjonalistami. Z regionu delegowane są dwie osoby na tematyczne warsztaty ogólnopolskie. W ramach rozliczenia delegowane osoby zdają swoje sprawozdania z warsztatów ogólnopolskich na Intergrupach lub poprzez jednodniowy warsztat w regionie (formuła stacjonarna lub on-line).

Czynione są starania w kierunku poprawy przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi poziomami służb w Regionie. W tym celu staramy się wykorzystywać skrzynki e-mailowe i komunikator regionalny. Liczba delegatów regionu w SK po 51. KSK nie powinna ulec zmianie. W miejsce 2. delegatów KSK kończących swoją służbę wybrano 2 kandydatów na delegatów KSK. Ciągle poszukujemy kandydata na Powiernika kl. A. Służby mandatowe w Regionie są obsadzone.

– Służby Regionu AA Białystok 2023 –
Warsztaty w regionie AA Białystok w roku 2023:

27-29.01.2023 > Warsztaty Koncepcji Region Białystok

24-26.02.2023 > Warsztaty Kroków Region Białystok – Orzysz

28-30.04.2023 > Warsztaty Tradycji I-VI Region Białystok

09-11.06.2023 > Zlot Radości Regionu Białystok

01-03.09.2023 > Warsztaty Tradycji VII-XII Region Białystok

16.09.2023 > Zgromadzenie Wyborcze Regionu Białystok

07.10.2023 > Regionalne Warsztaty pn.  „Współpraca AA z Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi”

03-05.11.2023 > Warsztaty Kroków Region Białystok – Orzysz | Kontakt: 664 491 926


Warsztaty w regionie AA Białystok w roku 2024:

Warsztaty Koncepcji

gdzie: Orzysz
kiedy: 19-21.01.2024


Warsztaty Kroków

gdzie: Orzysz
kiedy: 01-03.03.2024


Warsztaty Tradycji I-VI

gdzie: Hermanówka k. Białegostoku
kiedy: 19-21.04.202


Zlot Radości Regionu AA Białystok

gdzie: Ośrodek „Knieja” k. Rajgrodu

kiedy: 7 – 9 czerwca 2024


Warsztaty Tradycji VII-XII

gdzie: Augustów
kiedy: 6-8.09.2024


Warsztaty ZK AŚ

kiedy: 05.10.2024


Warsztaty Kroków

gdzie: Orzysz
kiedy: 11-13.10.2024


Warsztaty Sponsorowania

gdzie: Orzysz

kiedy: 29.11 – 01.12.2023


50-lecie AA w Polsce / Zlot Radości Święto „Zdroju”

16-18 sierpnia 2024

OŚWIADCZENIE RODO

druk do pobrania

PUNKT INFORMACYJNO KONTAKTOWY (PIK)

e-mail: pik002@aa.org.pl
telefon: (85) 664 17 70 wtorek, czwartek, niedziela w godz. 17:00-21:00
terminy spotkań: Według ustaleń Służb Regionu
adres: ul. Pietkiewicza 8b lok. 9 15-959 Białystok
miejsce spotkania Rady Regionu: PIK Regionu AA Białystok, ul. Pietkiewicza 8b lok. 9, 15-959 Białystok

INTERGRUPA AA „BIAŁOSTOCKA”

data powstania: 1994
telefon:
e-mail: bialystok002@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań: co 2 m-ce niedziela godz. 9.00
miejsce spotkania intergrupy: PIK Regionu AA Białystok, ul. Pietkiewicza 8b lok. 9, 15-959 Białystok
obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-bialystok
istotne informacje:

INTERGRUPA AA „EŁCKA”

data powstania: 1997
telefon:
e-mail: elcka002@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań: o 2 m-ce niedziela godz. 9.00
miejsce spotkania intergrupy: ul. Suwalska 21, 19-300 Ełk
obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-elk
istotne informacje:

INTERGRUPA AA „POJEZIERZE”

data powstania: 1994
telefon:
e-mail: pojezierze002@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań: co 2 m-ce niedziela godz. 9.00
miejsce spotkania intergrupy: ustalane ze spotkania na spotkanie
obszar działania: Suwałki, Augustów, Sejny, Filipów, https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-pojezierze
istotne informacje:

INTERGRUPA AA „WSCHÓD”

data powstania: 2000
telefon:
e-mail: wschod002@aa.org.pl
strona www:
adres:
terminy spotkań: co 2 m-ce niedziela godz. 9.00
miejsce spotkania intergrupy: PIK Regionu AA Białystok, ul. Pietkiewicza 8b lok. 9, 15-959 Białystok
obszar działania: https://spis.aa.org.pl/index.php/meetings/?tsml-day=any&tsml-district=intergrupa-wschod-region-balystok
istotne informacje:


 

ARCHIWUM REGIONU BIAŁYSTOK

Intergrupa "Białostocka"

Rok 2023 (w budowie)

Intergrupa "Ełcka"

Rok 2023 (w budowie)

Intergrupa "Pojezierze"

Rok 2023 (w budowie)

Intergrupa "Wschód"

Rok 2023 (w budowie)

Intergrupa "Białostocka"

Rok 2022 (w budowie)

Intergrupa "Ełcka"

Rok 2022 (w budowie)

Intergrupa "Pojezierze"

Rok 2022 (w budowie)

Intergrupa "Wschód"

Rok 2022 (w budowie)

Rada Regionu Białystok

Rok 2022 (w budowie)

Grafika

Audio