Prenumerata zagraniczna biuletynów AA
Prenumerata zagraniczna biuletynów Skrytka i Zdrój

Biuletyn ,,Zdrój'' jest pismem, w którym Anonimowi Alkoholicy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Znajdują się w nim materiały dotyczące 12 Kroków i 12 Tradycji, służby w AA, radości, problemów, doświadczeń, które spotykają alkoholików na drodze do osiągnięcia trzeźwości. Teksty publikowane w ,,Zdroju'' pisane są ,,językiem serca''. Biuletyn ukazuje się sześć razy w ciągu roku.

,,Skrytka 2/4/3'' jest biuletynem informacyjnym Biura Służby Krajowej AA w Polsce. Zawiera istotne informacje z pracy służb krajowych AA w Polsce. Biuletyn ukazuje się podobnie jak ,,Zdrój'' sześć razy w roku.

Niżej zamieszczamy specyfikację cenową biuletynów w różnych wariantach prenumeraty. Podane ceny zawierają koszt przesyłki pocztowej.

W zaleznosci od wagi przesyłki (ilości prenumerowanych egzemplarzy) cena może być inna.
Przesyłki, których waga przekracza 2 Kg nie będą realizowane.

Przykładowy koszt rocznej prenumeraty dla pojedyńczych egzemplarzy w prenumeracie zagranicznej:

Jednak faktyczne koszty zostaną wyliczone w czasie zamawiania prenumeraty gdyż są one zależne od Kraju wysyłki, regionu świata oraz jej wagi.
  • Tylko biuletyn ,,Zdrój'' - 84 zł.
  • Tylko biuletyn ,,Skrytka 2/4/3'' - 75 zł.
  • Biuletyny ,,Skrytka 2/4/3'' i ,,Zdrój'' - 90 zł.
Regulamin prenumeraty oraz zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@aa.org.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji prenumeraty biuletynów: wysłanie pod wskazany adres biuletynów, przyjęcie płatności elektronicznej, wysłanie powiadomienia o wysyłce oraz podziękowania za prenumeratę (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, f ww. rozporządzenia,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w przypadku płatności elektronicznych bedzie firma Dotpay.pl. Udostępniamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji płatności elektronicznej.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zapoznaj się z Regulaminem Prenumeraty, Polityką prywatności i Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną

Formularz rejestracyjny - prenumerata zagraniczna

W celu zamówienia prenumeraty prosimy o wypełnienie pól formularza.
* - pola wymagane

Zaznacz pozycje do prenumeraty:
Biuletyn Skrytka 2/4/3     Ilość egz.    
Biuletyn Zdrój     ilość egz.    

Kraj wysyłki*
np: Wielka Brytania / UK - United Kingdom
Zaznacz obszar właściwy dla kraju wysyłki *
Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem)
Ameryka Północna, Afryka
Ameryka Południowa, środkowa i Azja
Australia i Oceania

Imię:*
Nazwisko:*
Ulica, nr domu, nr mieszkania:*
Miejscowość:* (w dwóch językach)
np: Londyn / LONDON
Kod pocztowy:*
e-mail:*
telefon:*
Uwagi:
Zaznacz pole jeśli adres wysyłki jest inny niż podany wyżej

Powiadom o wysyłce na e-mail

* Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji prenumeraty zgodnie regulaminem prenumeraty i zasadami przetwarzania danych osobowych.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Centrum Rozliczeniowego DOTPAY.pl

dotpay.pl