Tematy wiodące

Tematy wiodące na rok 2021: *)

·       Styczeń – Mój pierwszy mityng

·       Luty – Nie jestem sam

·       Marzec – Wspólnota mężczyzn i kobiet

·       Kwiecień - Wady z którymi sobie nie radzę

·       Maj – Trzeźwienie boli?

·       Czerwiec - Wolność

·       Lipiec – Wzrastanie w służbie

·       Sierpień – Przebaczenie

·       Wrzesień – Żyj i daj żyć innym

·       Październik – Nie wykład a przykład. Program działania

·       Listopad – Duchowy postęp a nie duchowa doskonałość

·       Grudzień – Moja potrzeba anonimowości

 

 

*) Tematy wiodące to jedynie sugestie, gdyż każda opowieść alkoholika o sobie, o własnych sukcesach i porażkach na drodze ku trzeźwości zawsze jest „na temat”. Nie zniechęcaj się myśląc, że nie umiesz pisać. Pamiętaj, że nie chodzi tu o umiejętności literackie, bo najważniejszy jest nasz podstawowy cel – nieść posłanie, trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Dołóż więc swoją „cegiełkę” do czyjejś trzeźwości. Napisz o tym, co Ci w duszy gra!

Script logo