Tematy wiodące

Tematy wiodące na rok 2019: *)

 

 • Styczeń - „Najtrudniejszy” pierwszy krok...

 • Luty - Siła Większa ode mnie

 • Marzec - Co to znaczy powierzyć...

 • Kwiecień - Postęp, a nie doskonałość

 • Maj - Istota moich błędów

 • Czerwiec - Mój towarzysz lęk...

 • Lipiec - Pokora jako sposób życia

 • Sierpień - Moje relacje z ludźmi. Teraz i w przeszłości

 • Wrzesień - Zadośćuczynienie

 • Październik - Szczęśliwy alkoholik

 • Listopad - Przebudzenie duchowe

 • Grudzień - Moja droga przez Dwanaście Kroków

 

*) Tematy wiodące to jedynie sugestie, gdyż każda opowieść alkoholika o sobie, o własnych sukcesach i porażkach na drodze ku trzeźwości zawsze jest „na temat”. Nie zniechęcaj się myśląc, że nie umiesz pisać. Pamiętaj, że nie chodzi tu o umiejętności literackie, bo najważniejszy jest nasz podstawowy cel – nieść posłanie, trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Dołóż więc swoją „cegiełkę” do czyjejś trzeźwości. Napisz o tym, co Ci w duszy gra!

Script logo