47. KONFERENCJA SK AA, Konstancin Jeziorna
2018 r. (odbyła się)

Informacje ogólne

Konferencja działa na rzecz AA w formie chronienia ich służb i jest tym ciałem, dzięki któremu Wspólnota AA może wyrażać swoje zapatrywania na wszelkie kwestie istotnych działań AA oraz odstępstwa od Tradycji AA(...)

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Krajowej kieruje się duchem Tradycji AA, dbając o to, aby sama Konferencja SK nie stała się nigdy zalążkiem władzy, żeby nikt z członków Konferencji SK (...) nie znalazł się nigdy w pozycji władzy nad innymi jej członkami, żeby wszystkie ważne decyzje były wypracowane drogą dyskusji, głosowania i kiedy tylko będzie to możliwe - dążyć do jednomyślności.

Konferencja SK nigdy nie może występować wobec organizacji spoza Wspólnoty AA. Tak jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików, której ona służy, tak samo Konferencja SK na zawsze pozostanie demokratyczna, zarówno w koncepcjach jak i w działaniu. źródło: Karta Konferencji SK AA - listopad 2009 r.

Dokumenty podstawowe
Opis linku Status
Karta Konferencji i Regulamin Służb - 2016 v6_2 przejdź
Program 47 KSK AA przejdź


Sprawozdania, wnioski, rekomendacje

Dział na dokumenty

Rekomendacje do KSK AA

Niżej zamieszczamy wnioski i projekty, które Rada Powierników rekomenduje do akceptacji przez 47 KSK AA.

Dokumenty do pobrania
Opis linku Status
(1) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW W SPRAWIE WYDANIA DWUNASTU KONCEPCJI AA W NOWYM BRZMIENIU KONCEPCJI I, III, VII, VIII I XI W WERSJI DLA SŁUŻB AA W POLSCE I KONCEPCJI I, III I XI W WERSJI DŁUGIEJ przejdź
 

 
(2) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ 47. KONFERENCJĘ SŁUŻBY KRAJOWEJ AA DOKUMENTU O NAZWIE ,,ZAKRES UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DELEGATA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ ORAZ PRZYSZŁA ROLA I ZADANIA KOMISJI KONFERENCJI W STRUKTURZE AA W POLSCE'' przejdź
 

 
(3) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ 47. KONFERENCJĘ SŁUŻBY KRAJOWEJ AA DOKUMENTU O NAZWIE ,,ZAKRES UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI RADY POWIERNIKÓW SK AA W POLSCE'' przejdź
 

 
(4) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ 47. KONFERENCJĘ SŁUŻBY KRAJOWEJ AA ZMIAN ZAPISÓW WPROWADZONYCH DO KARTY KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA I REGULAMINU PRACY SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE przejdź
 

 
(5) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE ZASAD PRZEDKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PYTAŃ DO KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE przejdź
 

 
(6) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z WNIOSKAMI SKŁADANYMI DO SEKRETARIATU KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ PODCZAS OBRAD KONFERENCJI przejdź
 

 
(7) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE ZASAD PRZEDKŁADANIA REKOMENDACJI DO KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ przejdź
 

 
(8) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE KONIECZNOŚCI ZAŁĄCZANIA UZASADNIEŃ DO REKOMENDACJI KIEROWANYCH DO KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE przejdź
 

 
(10) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I KOMISJI LITERATURY I PUBLIKACJI KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE WYDANIA OGÓLNOPOLSKIEJ KSIĄŻECZKI/MINIPORADNIKA ,,NIEZBĘDNIK NOWICJUSZA,, przejdź
 

 
(11) PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I KOMISJI LITERATURY I PUBLIKACJI KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE WYDANIA ULOTKI ,,ABC DLA SPIKERÓW AA,, przejdź
Pytania do KSK

Niżej zamieszczamy pytania skierowane do Konferencji Słuzby Krajowej wybrane przez Zespół ds. Pytań oraz przesłane przez inne służby Wspólnoty AA w Polsce.

Dokument do pobrania
Opis linku Status
Pytania wybrane do KSK przez Zespół ds. Pytań do Konferencji spośród nadesłanych przez uczestników Wspólnoty AA w okresie pomiędzy Konferencjami SK w 2018 r. przejdź
 

 
Petycja Regionu Radom do KSK AA oraz odpowiedź Rady Powierników. przejdź
Sprawozdania wymagane przez 47. Konferencję SK AA

Niżej zamieszczamy wymagane przez Konferencję sprawozdania od służb.
Sprawozdania należy przesłać do dnia 30 września br.

Komisje i Zespoły Konferencji
Typ Rozmiar opis Status
pdf 47.2 [KB] Komisja Finansowa pobierz
pdf 33 [KB] Komisja Informacji Publicznej pobierz
pdf 41.5 [KB] Komisja Literatury i Publikacji pobierz
pdf 38 [KB] Komisja Organizacyjna pobierz
pdf 122.3 [KB] Zespół ds. przygotowania Konferencji pobierz
Rada Powierników, Rada Fundacji, zespoły powiernicze i zadaniowe
Typ Rozmiar opis Status
pdf 66.6 [KB] Rada Powierników pobierz
pdf 25.6 [KB] Rada Fundacji pobierz
pdf 187.7 [KB] Zespół powierniczy do spraw Informacji Publicznej oraz współpracy z profesjonalistami pobierz
pdf 33.7 [KB] Zespół powierniczy ds. ZK i AŚ pobierz
pdf 58.1 [KB] Zespół powierniczy ds. G12, infolinii oraz strony Konferencji SK AA pobierz
pdf 122.3 [KB] Zespół ds. przygotowania KSK pobierz
pdf 38.9 [KB] Zespół powierniczy finansowo-budżetowy pobierz
pdf 91.7 [KB] Zespół ds. międzynarodowych pobierz
? ? [KB] Zespół powierniczy do przeprowadzenia inwentury w RP ?
pdf 40.2 [KB] Zespół powierniczy ds. Literatury i publikacji pobierz
pdf 71.2 [KB] Zespół nominacyjny pobierz
pdf 50.3 [KB] Zespół powierniczy ds. organizacji 45-lecia Anonimowych Alkoholików w Polsce pobierz
pdf 193.5 [KB] Zespół powierniczy ds. audytu pobierz
pdf 78.3 [KB] Zespół powierniczy ds. dostosowania struktury SK do 12 Koncepcji pobierz
Sprawozdania z ogólnopolskich warsztatów, w których uczestniczyły służby KSK
Typ Rozmiar opis Status
pdf 149.7 [KB] Warsztaty Kolporterów pobierz
pdf 134.8 [KB] Warsztaty Łączników Internetowych pobierz
pdf 148.1 [KB] Warsztaty Informacji Publicznej pobierz
pdf 135.1 [KB] Warsztaty Skarbników pobierz
? ? [KB] Warsztaty Rzeczników ?
pdf 30.7 [KB] Warsztaty ZK i AŚ pobierz
Sprawozdania Fundacji Biuro Służby Krajowej
Typ Rozmiar opis Status
pdf 161.6 [KB] Zarząd pobierz
pdf 95.3 [KB] Zdrój pobierz
pdf 29.3 [KB] Wieści pobierz
pdf 41.9 [KB] Skrytka 2/4/3 pobierz
pdf 45.2 [KB] Pełnomocnicy Fundacji pobierz
Sprawozdania dodatkowe, uzupełniające
Archiwum Konferencji
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE (pokonferencyjne)
Plik do pobrania
Opis linku Status
Biuletyn ,,Skrytka 2/4/3 nr 139 przejdź
Organizatorzy, miejsce spotkania, dojazd
Miejsce spotkania

Centrum Animacji Misyjnej

05-510 Konstancin-Jeziorna koło Warszawy
ul. Lesna 15/17

Współrzędne do nawigacji GPS: 52.0788975°N, 21.0827853°E

Organizatorzy / koordynator

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
00-028 Warszawa ul. Chmielna 20
tel. 22 828-04-94
e-mail: biuro@aa.org.pl

Koordynator e-mail: wydawnictwa@aa.org.pl

Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację BSK AA

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymu przepisami prawa.

Niżej zamieszczamy formularze do wypelnienia i wysłania do BSK AA.

Dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych
Opis linku Status
Formularze dla kandydatów na Powierników i Delegatów Narodowych KSK AA przejdź
 

 
Formularze dla uczestników KSK AA przejdź
 

 
4790 odsłon