51. KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA

„Jedność i różnorodność siłą AA”

We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem Tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. (…) Żaden z członków Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki.

Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Karta Konferencji po 50 KSK

20-23 kwietnia 2023 r.

Kontakt z organizatorem

Kontakt z BSK AA
Kontakt z BSK AA

Sprawozdanie końcowe Konferencji

Nieaktywny
Nieaktywny

Komplet materiałów dla uczestników

Nieaktywny
Nieaktywny

Program Konferencji

Nieaktywny
Nieaktywny

Karta Konferencji SK

Nieaktywny
Nieaktywny

Załącznik nr 1 regulaminu pracy SK

Nieaktywny
Nieaktywny

Sprawozdania

Komisje i Zespoły Konferencji

Nieaktywny
Nieaktywny

Rada Powierników, zespoły powiernicze i zadaniowe

Nieaktywny
Nieaktywny

Fundacja Biuro Służby Krajowej

pobierz
pobierz

Informacje organizacyjne

W przygotowaniu…