51. KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA

„Jedność i różnorodność siłą AA”

We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem Tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. (…) Żaden z członków Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki.

Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Karta Konferencji po 50 KSK

20-23 kwietnia 2023 r.

Kontakt z organizatorem

Kontakt z BSK AA
Kontakt z BSK AA

Sprawozdanie końcowe Konferencji

Nieaktywny
Nieaktywny

Komplet materiałów dla uczestników

Nieaktywny
Nieaktywny

Program Konferencji

POBIERZ
POBIERZ

Karta Konferencji SK

POBIERZ
POBIERZ

Załącznik nr 1 regulaminu pracy SK

POBIERZ
POBIERZ

Rekomendacje

POBIERZ
POBIERZ

Sprawozdania

Komisje i Zespoły Konferencji

POBIERZ
POBIERZ

Rada Powierników, zespoły powiernicze i zadaniowe

Nieaktywny
Nieaktywny

Fundacja Biuro Służby Krajowej

Nieaktywny
Nieaktywny

Informacje z regionów

Nieaktywny
Nieaktywny

Informacje organizacyjne

Miejsce Konferencji: „UROCZYSKO PORSZEWICE”

Porszewice 24C, 95-200 Pabianice

Koszt pobytu delegata:

Informacji dotyczących organizacji Konferencji udzielają pracownicy Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce: tel. 22 828 04 94, e-mail: konferencja@aa.org.pl

Uiszczanie opłat za delegatów na Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2023 r.:

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Piękna 31/37, 00-677 Warszawa

Numer rachunku 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467 (Santander Bank Polska SA)

dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC): WBKPPLPP

W tytule wpłaty prosimy wpisać: 51. KSK, nazwa regionu, liczba delegatów