50. KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA

„Niezmienność posłania AA w zmieniającym się świecie”

We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem Tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. (…) Żaden z członków Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki.

Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Karta Konferencji po 49 KSK

21-24 kwietnia 2022 r. Szczyrk

Kontakt z organizatorem

Kontakt z BSK AA
Kontakt z BSK AA

Sprawozdanie końcowe Konferencji

Pobierz
Pobierz

Komplet materiałów dla uczestników

Pobierz
Pobierz

Program Konferencji

pobierz
pobierz

Karta Konferencji SK

POBIERZ
POBIERZ

Załącznik nr 1 regulaminu pracy SK

POBIERZ
POBIERZ

Rekomendacje

POBIERZ
POBIERZ

Sprawozdania

Komisje i Zespoły Konferencji

pobierz
pobierz

Rada Powierników, zespoły powiernicze i zadaniowe

pobierz
pobierz

Fundacja Biuro Służby Krajowej

pobierz
pobierz

Informacje organizacyjne

Miejsce Konferencji: Ośrodek Wczasowy „Panorama”

43-370 Szczyrk, Wczasowa 20

Koszt pobytu delegata:

Od kolacji 20 kwietnia 2022 r. (środa) do obiadu 24 kwietnia 2022 r. (niedziela) 640 zł.

Informacji dotyczących organizacji Konferencji udzielają pracownicy Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce: tel. 22 828 04 94, e-mail: konferencja@aa.org.pl

Uiszczanie opłat za delegatów na Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia br.:

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Piękna 31/37, 00-677 Warszawa

Numer rachunku 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467 (Santander Bank Polska SA)

dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC): WBKPPLPP

W tytule wpłaty prosimy wpisać: 50. KSK, nazwa regionu, liczba delegatów