50. KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA

„Niezmienność posłania AA w zmieniającym się świecie”

We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem Tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. (…) Żaden z członków Konferencji nie może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki.

Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Karta Konferencji po 49 KSK

Kwiecień 2022 r.

Kontakt z organizatorem

Kontakt z BSK AA
Kontakt z BSK AA

Sprawozdanie końcowe Konferencji

Nieaktywne
Nieaktywne

Komplet materiałów dla uczestników

nieaktywne
nieaktywne

Program Konferencji

nieaktywne
nieaktywne

Karta Konferencji SK

POBIERZ
POBIERZ

Załącznik nr 1 regulaminu pracy SK

POBIERZ
POBIERZ

Rekomendacje

POBIERZ
POBIERZ

Sprawozdania

Komisje i Zespoły Konferencji

nieaktywne
nieaktywne

Rada Powierników, zespoły powiernicze i zadaniowe

nieaktywne
nieaktywne

Fundacja Biuro Służby Krajowej

nieaktywne
nieaktywne

Informacje organizacyjne