48. KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA

8-11 LISTOPADA 2019

SIELPIA WIELKA

„POSTĘP, A NIE DOSKONAŁOŚĆ”

Konferencja działa na rzecz AA w formie chronienia ich służb i jest tym ciałem, dzięki któremu Wspólnota AA może wyrażać swoje zapatrywania na wszelkie kwestie istotnych działań AA oraz odstępstwa od Tradycji AA(…)

We wszystkich działaniach Konferencja Służby Krajowej kieruje się duchem Tradycji AA, dbając o to, aby sama Konferencja SK nie stała się nigdy zalążkiem władzy, żeby nikt z członków Konferencji SK (…) nie znalazł się nigdy w pozycji władzy nad innymi jej członkami, żeby wszystkie ważne decyzje były wypracowane drogą dyskusji, głosowania i kiedy tylko będzie to możliwe – dążyć do jednomyślności.

Konferencja SK nigdy nie może występować wobec organizacji spoza Wspólnoty AA. Tak jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików, której ona służy, tak samo Konferencja SK na zawsze pozostanie demokratyczna, zarówno w koncepcjach jak i w działaniu. źródło: Karta Konferencji SK AA – listopad 2009 r.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

POBIERZ

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE 48 KSK AA

Do pobrania sprawozdanie końcowe po 48 KSK AA w Polsce
POBIERZ
POBIERZ

Komplet materiałów dla uczestników 48. KSK

Do pobrania komplet materiałów dla uczestników 48. KSK
POBIERZ
Zobacz

Program 48 KSK AA

Program 48 KSK AA wer. 1_14 z dnia 2019.10.01
Zobacz
Zobacz

Załącznik nr 1_Regulamin Pracy SK

Formularz do służby Delegata Narodowego i Powiernika Służby Krajowej
Zobacz
Zobacz

Karta Konferencji SK

Karta Konferencji SK AA w Polsce oraz Regulamin pracy SK AA po 48 KSK
Zobacz
Kontakt z biurem

Pytania do 48 konferencji należy  nadesłać do 31 marca 2019 r

Sprawozdania wymagane przez 48 Konferencję SK AA

Rekomendacje do 48 KSK AA

Rekomendacja nr 1
PROJEKT REKOMENDACJI RADY POWIERNIKÓW I KOMISJI LITERATURY I PUBLIKACJI KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE WYDANIA OGÓLNOPOLSKIEJ KSIĄŻECZKI/MINIPORADNIKA „NIEZBĘDNIK NOWICJUSZA”


Rekomendacja nr 2
REKOMENDACJA RADY POWIERNIKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ 48. KONFERENCJĘ SŁUŻBY
KRAJOWEJ AA DOKUMENTU O NAZWIE “ZAKRES UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DELEGATA
SŁUŻBY KRAJOWEJ”


Rekomendacja nr 3
REKOMENDACJA RADY POWIERNIKÓW I KOMISJI KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ W SPRAWIE
PRZYJĘCIA PRZEZ 48. KONFERENCJĘ SŁUŻBY KRAJOWEJ AA DOKUMENTU O NAZWIE “ZAKRES
UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI RADY POWIERNIKÓW SK AA W POLSCE”


Rekomendacja nr 4

REKOMENDACJA RADY POWIERNIKÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ 48. KONFERENCJĘ SŁUŻBY
KRAJOWEJ AA ZMIAN ZAPISÓW WPROWADZONYCH DO KARTY KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA I
REGULAMINU PRACY SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE


Załącznik nr 1 do rekomendacji nr 4
Załącznik nr 1 do projektu rekomendacji nr 4 w sprawie zmian wprowadzonych w Karcie Konferencji
Służby Krajowej i Regulaminu Pracy Służby Krajowej
Jednolity tekst Karty Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce i Regulaminu Pracy Służby Krajowej po
zmianach wprowadzonych w wyniku przyjęcia projektów Rekomendacji:
nr 2 „Zakres uprawnień i odpowiedzialności Delegata Konferencji Służby Krajowej”
nr 3 „Zakres uprawnień i odpowiedzialności Rady Powierników SK AA w Polsce”
nr 4 w sprawie zmian wprowadzonych do Karty KSK i Regulaminu Pracy SK, innych niż zmian
wynikających z przyjęcia Rekomendacji nr 2 i nr 3

Rekomendacja nr 5
Rekomendacja nr 5 do 48. Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce ws. pracy Zespołu ds.
Przygotowania Konferencji Służby Krajowej – jako część Regulaminu Pracy Służby Krajowej, pkt VI, ustęp 22


Rekomendacja nr 6
Rekomendacja 6 do 48. Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce
o przyjęcie przez Konferencję rekomendacji w sprawie zasad przedkładania pytań do KSK.


Rekomendacja nr 7
Rekomendacja Rady Powierników ws. zmiany zapisu w Karcie Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce


Załącznik do rekomendacji 2,3,4
Załącznik do projektów rekomendacji:
nr 2 dot. zakresu uprawnień i odpowiedzialności delegata KSK.
nr 3 dot. zakresu uprawnień i odpowiedzialności Rady Powierników
nr 4 dot. zmian wprowadzonych w Karcie Konferencji Służby Krajowej i Regulaminu Pracy Służby
Krajowej
ILUSTRACJA ZMIAN W KARCIE KONFERENCJI SŁUZBY KRAJOWEJ I REGULAMINIE PRACY SŁUŻBY
KRAJOWEJRada Powierników, Rada Fundacji, zespoły powiernicze i zadaniowe

Rzecznik Rady Powierników
Sprawozdanie Rzecznika Rady Powierników dla 48. Konferencji Służby Krajowej


Rada Fundacji
Sprawozdanie Rady Fundacji za okres od 12 listopada 2018 r. do 30 września 2019 r.


Powierniczy Zespół ds. Przygotowania 45-lecia AA w Polsce
Sprawozdanie z pracy Powierniczego Zespołu ds. Przygotowania 45-lecia AA w Polsce za rok 2019


Powierniczy Zespół ds. Audytu Wewnętrznego
Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Powierniczego ds. Audytu Wewnętrznego na 48. Konferencję Służb Krajowych w Polsce


Powierniczy Zespół ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA
Sprawozdanie Zespołu Powierniczego ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA na 48. Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce z działalności w okresie od 11 listopada 2018 r. do 7 października 2019 r.


Powierniczy Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi
Sprawozdanie z prac Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi w 2019 r.


Powierniczy Zespół ds. Infrastruktury IT
Sprawozdanie Powierniczego Zespołu ds. Infrastruktury IT za okres od 47. do 48. Konferencji Służby Krajowej


Powierniczy Zespół ds. aktualizacji Poradnika dla Służb AA
Sprawozdanie Powierniczego Zespołu ds. aktualizacji Poradnika dla Służb AA


Powierniczy Zespół ds. „Spotkania Przyjaciół AA”
Sprawozdanie Zespołu ds. „Spotkania Przyjaciół AA”


Powierniczy Zespół Finansowo-Budżetowy

Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Finansowo-Budżetowego


Powierniczy Zespół Literatury
Sprawozdanie Powierniczego Zespołu Literatury na 48. Konferencję Służby Krajowej


Powierniczy Zespół ds. Międzynarodowych
Sprawozdanie Powierniczego Zespołu ds. Międzynarodowych


Powierniczy Zespół ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych
Sprawozdanie Zespołu Powierniczego ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych


Sprawozdania Fundacji Biuro Służby Krajowej

Sprawozdanie Zarządu  Fundacji BSK AA w Polsce
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce na 48. Konferencję Służby Krajowej


Sprawozdanie Finansowe Fundacji BSK AA w Polsce
Sprawozdanie finansowe Fundacji Biuro Służby Krajowej w PolsceKontakt z biurem

Organizator :

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
00-028 Warszawa ul. Chmielna 20
tel. 22 828-04-94
e-mail: kontakt przez formularz


Miejsce konferencji : 

Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik”

ul. Spacerowa 11

26-200 Sielpia Wielka

Informacja dla delegatów uczestniczących w 48. Konferencji Służby Krajowej AA

odbywającej się w dniach 8–11 listopada 2019 r. w Sielpi Wielkiej

Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik”, ul. Spacerowa 11, 26-200 Sielpia
Wielka
Całkowity koszt pobytu delegata, wliczając koszty materiałów:
 pobyt od kolacji 7 listopada 2019 r. (czwartek) do obiadu 11 listopada 2019 r.
(poniedziałek) wynosi 450 zł
 pobyt od obiadu 8 listopada 2019 r. (piątek) do obiadu 11 listopada 2019 r.
(poniedziałek) wynosi 375 zł
Przyjazd i akredytacja w ośrodku – rozpoczęcie 7 listopada 2019 r., godz. 12.00
Informacji dotyczących organizacji Konferencji udzielają pracownicy Fundacji Biuro Służby
Krajowej AA w Polsce: tel. 22 828 04 94, e-mail: biuro@aa.org.pl
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Numer rachunku do uiszczania opłat za delegatów na Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Chmielna 20, 00-020 Warszawa

Numer rachunku: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467 (Santander Bank Polska S.A.)

dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC): WBKPPLPP

W tytule wpłaty prosimy wpisać: 48 KSK, nazwa regionu, liczba delegatów

Kontakt z biurem