Mityngi AA

- Region ''KATOWICE''
- Region "BIAŁYSTOK"
- Region "BAŁTYCKI"
- Region "KUJAWSKO-POMORSKI"
- Region "GALICJA"
- Region "ŁÓDŹ"
- Region "LUBLIN"
- Region "WARMIŃSKO - MAZURSKI"
- Region "DOLNOŚLĄSKI"
- Region "WARTA"
- Region "ZACHODNIO - POMORSKI"
- Region "RADOM"
- Region "WARSZAWA"
- Mityngi polskojęzyczne na świecie
Region "ŁÓDŹ"
ul. Malczewskiego 4
93-154 ŁÓDŹ

e-mail: lodz@aa.org.pl

Spis Mityngów - Regionalny Serwis Informacyjny