dla mediów

- Anonimowość a media
- Ankieta biuletynu WIEŚCI z AA
- Biuletyn WIEŚCI z AA
- Wycinki prasowe o Wspólnocie AA

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów w organizacji WIEŚCI Z AA
ukazuje się pod patronatem Komisji Informacji Publicznej Służby Krajowej w Polsce.

Adres Redakcji: e-mail: wiesci@aa.org.pl