Start

 Drodzy Przyjaciele !

 

Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym będziemy mogli razem świętować, cieszyć się i wyrażać swą wdzięczność z faktu istnienia w naszym kraju, wspólnoty AA od blisko 40 lat.

 

Spotkamy się w dniach 15-17.08.2014r. w Centralnym Ośrodku Sportowym ,,Torwar’’

ul. Łazienkowska 6A w Warszawie

 

Jednorazowo na Torwarze może przebywać 6500 osób, choć mamy nadzieje, że podczas trzech dni zlotu będzie nas o wiele więcej.

Do naszej dyspozycji będą oddane:

- płyta główna wraz z widownią,

- sale na mityngi, by dzielić się doświadczeniem, siłą i nadzieją,

- bufety-kafejkii catering na powietrzu,

Nie zabraknie miejsc, gdzie będzie można spotkać się ze starymi przyjaciółmi, a także zawrzeć nowe znajomości.

 

Na stronie internetowej wspólnoty AA można obejrzeć film promujący Zlot 40-lecia. Zamieszczone jest też logo oraz plakat informacyjny. Na stronie internetowej umieszczony został Program Zlotu. Grupa tłumaczy obcojęzycznych pracuje nad tłumaczeniem strony internetowej, aby nasi przyjaciele z zagranicy mogli swobodnie otrzymać informację o Zlocie.

 

Działa już elektroniczny system rejestracji oraz system płatności Dotpay który umożliwia płacenie kartą kredytową osobom z zagranicy. Korzystanie z tej formy potwierdzenia uczestnictwa w zlocie. Zachęcamy gorąco do rejestrowania i opłacania kosztów organizacyjnych drogą elektroniczną. Będzie to dla nas duże ułatwienie.

 

Z radością i niecierpliwością oczekujemy Waszego przyjazdu i wspólnego świętowania z okazji 40-lecia AA w Polsce

 

Z życzeniami Pogody Ducha,

przyjaciele z Regionu AA Warszawa  

 

Drodzy Przyjaciele,

REJESTRACJA I OPŁATA KOSZTÓW ORGANIZACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BĘDĄ TRWAŁY DO 31.07.2014, po tym terminie będzie się można rejestrować w dniach zlotu 40lecia osobiście na Torwarze.

 

1. Jeśli chcesz się zarejestrować na Zlot 40 - Lecia AA w Polsce, to kliknij w zakładce KATEGORIE w  REJESTRACJA NA ZLOT.If you want to register for the 40-years of AA in Poland gathering, please click on Bookmark CATHEGORIES ( KATEGORIE ) in GATHERING REGISTRATION ( REJESTRACJA NA ZLOT).

 

2. Jeśli jesteś zarejestrowany na Zlot 40 - Lecia AA w Polsce i chcesz sprawdzić status swoich transakcji lub wydrukować kartę uczestnika, to kliknij w zakładce KATEGORIE w PANEL UŻYTKOWNIKA. If you are registered for the 40-years of AA in Poland gathering and want to check your transaction status or print the participant card, click on Bookmark CATHEGORIES( KATEGORIE) in USER PANEL (PANEL UŻYTKOWNIKA)

 

************************************

 

1. Jeśli chcesz się zarejestrować na Zlot 40 - Lecia AA w Polsce, to kliknij w zakładce KATEGORIE w  REJESTRACJA NA ZLOT. Если зарегистрироваться на Форум 40-летия АА в Польше, то кликни в закладке "КАТЕГОРИИ" (KATEGORIE) в "РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ" (REJESTRACJA NA ZLOT).

 

2. Jeśli jesteś zarejestrowany na Zlot 40 - Lecia AA w Polsce i chcesz sprawdzić status swoich transakcji lub wydrukować kartę uczestnika, to kliknij w zakładce KATEGORIE w PANEL UŻYTKOWNIKA. Если уже являешься зарегистрированным на Форум 40-летия АА в Польше и хочешь проверить состояние своих операций или распечатать бланк участника, то кликни в закладке "КАТЕГОРИИ" ( KATEGORIE) в "ПАНЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (PANEL UŻYTKOWNIKA).

************************************

 

 

I ZNÓW BĘDZIEMY RAZEM